Arkivplan.no

Færder kommune - Arkivplan

Arkivplan forsidebilde

Formål med arkivplan i Færder kommune

 

Arkivplanen skal være retningsgivende for dokumentbehandlingen i Færder kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ plikter å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Arkivplanen til Færder kommune er en total plan for organisering av arkivtjenesten, samt en oversikt over rutinene som gjelder etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen. Arkivplanen skal revideres når det skjer endringer i organisasjonen eller saksgangen. Den skal ajourføres jevnlig, og gjennomgås årlig. De arkivplanene som er gått ut av bruk skal arkiveres.

 

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

 

Kommunedirektøren i Færder kommune oppfordrer alle medarbeidere til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.